Tarieven

Tijdens het eerste consult wordt u uitgelegd hoe onze erelonen en kosten worden berekend en tegen welk tarief.

Het ereloon wordt meestal berekend op uurbasis maar kan ook forfaitair of op basis van het in te vorderen bedrag.

Bij een forfait wordt het bedrag vooraf in onderling overleg bepaald.

Bij begroting op uurbasis wordt per geregistreerde tijdseenheid de door de advocaat geleverde prestaties aan een basistarief van € 120 ex 21% BTW in rekening gebracht. Dit bedrag kan worden gecorrigeerd o.m. in functie van de spoedeisendheid, belang van de zaak,…

Verplaatsingstijden worden aangerekend aan € 50 per uur (ex 21% BTW).

 

De kantoorkosten worden per eenheid in rekening gebracht en betreffen o.m.

-       Briefwisseling: per blad € 10 (ex 21% BTW)

-       Verplaatsing: per km € 0,50 (ex 21% BTW)

-       Aanleg dossier: € 50 (ex 21% BTW)

 

Verder zijn er de specifieke kosten die worden doorgerekend aan wat de advocaat aan een derde betaalde bv. rolrecht, kosten gerechtsdeurwaarder, afschrift strafdossier, afschrift vonnis, attesten…

 

U krijgt steeds een detail van de aangerekende kosten en prestaties.

Zoals deontologisch voorgeschreven, worden tussentijdse provisies gevraagd in functie van de reeds geleverde prestaties en gemaakte kosten.