Personen- en familierecht:

 

Echtscheidingen, problemen bij beëindiging samenwonen, ouder- en grootoudercontacten, jeugdrecht (verontrustende opvoedingssituaties en jeugddelicten) , onderhoudsgelden, afstamming, betwisting vaderschap, adoptie, bewindvoering, (schijn)huwelijk, erfenissen, verwerping nalatenschap, schenkingen, testamenten, vereffening/verdeling na huwelijk of samenwoning.

 

 

Verkeers- en verzekeringsrecht:

 • gedagvaard als dader ingevolge alcoholintoxicatie, dronkenschap, druggebruik, snelheidsovertreding, vluchtmisdrijf, ongeval met of zonder gekwetsten
 • slachtoffer wiens schade moet worden vergoed o.a. materiële- , letsel- en morele schade
 • regresprocedure
 • BA-verzekering, familiale, brand
 • Medische aansprakelijkheid
 • Arbeidsongevallen

 

 

Contractenrecht:

 

Koop- verkoop, lening, leasing, huur en handelshuur, lastgeving

 

 

Bouwrecht:

 • Contractuele aansprakelijkheid aannemer, architect,…
 • Tienjarige aansprakelijkheid
 • Onrechtmatige daad
 • Bouwmisdrijf
 • Verborgen gebreken

 

 

Strafrecht:

 

Zowel verdediging van dader als bijstand van slachtoffer en vorderen van schade o.m. bij opzettelijke slagen en verwondingen, opzettelijke vernielingen, drugsdelicten, seksuele delicten, diefstal, heling, oplichting, misbruik van vertrouwen, stalking, belaging, familieverlating, vennootschapsrechtelijke inbreuken.

 

 

Invorderingen:

 

Ingebrekestelling, opvolging betalingen, dagvaarding, zo nodig gedwongen uitvoering (beslag), aangifte in de collectieve schuldenregeling of in het faillissement

 

 

Zakelijke rechten:

 

Vruchtgebruik, erfdienstbaarheden.

 

 

Administratief recht:

 

Procedures voor de Raad van State, Raad voor vergunningsbetwistingen, provinciale deputatie, commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, disciplinaire- en professionele rechtscolleges.