metters-image layer-img

Materies

Familierecht

 • Echtscheidingen
 • Problemen bij beëindiging samenwonen
 • Ouder- en grootoudercontacten
 • Jeugdrecht (verontrustende opvoedingssituaties en jeugddelicten)
 • Onderhoudsgelden
 •  Afstamming
 • Betwisting vaderschap
 • Adoptie
 • Bewindvoering
 • (schijn)Huwelijk
 • Erfenissen
 • Verwerping nalatenschap
 • Schenkingen
 • Testamenten
 • Vereffening/verdeling na huwelijk of samenwoning

Strafrecht

 • Verdedigen van dader
 • Bijstand van slachtoffer
 • Vorderen van schade

Onder meer bij:

 • Opzettelijke slagen en verwondingen
 •  Opzettelijke vernielingen
 •  Drugsdelicten
 •  Seksuele delicten
 •  Diefstal
 •  Heling
 •  Oplichting
 •  Misbruik van vertrowen
 •  Stalking
 •  Belaging
 •  Familieverlating
 •  Vennootschaprechtelijke inbreuken.

Verkeers- en
verzekeringsrecht

 • Gedagvaard als dader ingevolge alcoholintoxicatie, dronkenschap, druggebruik, snelheidsovertreding, vluchtmisdrijf, ongeval met of zonder gekwetsten
 •  Slachtoffer wiens schade moet worden vergoed
 •  Regresprocedure
 •  BA-verzekering, familiale, brand
 •  Medische aansprakelijkheid
 •  Arbeidsongevallen

Bouwrecht

 • Contractuele aansprakelijkheid aannemer, architect, …
 • Tienjarige aansprakelijkheid
 •  Onrechtmatige daad
 • Bouwmisdrijf
 • Verborgen gebreken

Invorderingen

 • Ingebrekestelling
 •  Opvolging betalingen
 • Dagvaarding
 • Zo nodig gedwongen uitvoering (beslag)
 • Aangifte in de collectieve schuldenregeling of in het faillissement.

Contractenrecht

 • Koop- verkoop
 •  Lening
 •  Leasing
 • Huur en handelshuur
 • Lastgeving

Zakelijke rechten

 • Vruchtgebruik
 •  Erfdienstbaarheden

Administratief recht

 •  Procedures voor de Raad van State
 •  Raad voor vergunningsbetwistingen
 •  Provinciale deputatie
 •  Commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden
 •  Disciplinaire- en professionele rechtscolleges