members-image layer-img

Tarieven

Erelonen

Tijdens het eerste consult wordt u uitgelegd hoe onze erelonen en kosten worden bereknd en tegen welk tarief.

Het ereloon wordt meestal berekend op uurbasis maar kan ook forfaitair of op basis van het in te vorderen bedrag.

Bij een forfait wordt het bedrag vooraf in onderling overleg bepaald. Bij begroting op uurbasis wordt per geregistreerde tijdseenheid de door de advocaat geleverde prestaties aan een basistarief van € 125 (excl 21% BTW) in rekening gebracht. Dit bedrag kan worden gecorrigeerd o.m. in functie van de spoedeisendheid, belang van de zaak, …

Verplaatsingstijden worden aangerekend aan € 50 per uur (excl 21% BTW).

Specifieke kosten

Verder zijn er de specifieke kosten die worden doorgerekend aan wat de advocaat aan een derde betaalde bv. rolrecht, 
kosten gerechtsdeurwaarder, afschrift strafdossier, afschrift vonnis, attesten… U krijgt steeds een detail van de 
aangerekende kosten en prestaties. Zoals deontologisch voorgeschreven, worden tussentijdse provisies gevraagd in 
functie van de reeds geleverde prestaties en gemaakte kosten.

Kantoorkosten

De kantoorkosten worden per eenheid in rekening gebracht en betreffen o.m.

9-layers

Briefwisseling

Per blad € 10 (excl 21% BTW)
9-layers

Verplaatsing

Per km € 0,50 (excl 21% BTW)
9-layers

Aanleg dossier

€ 60 (excl 21% BTW)
9-layers

Kopij

€ 0,40 (excl 21% BTW)
9-layers

Archiveren

€ 50 (excl 21% BTW)
9-layers

Telefoon

€ 1,30 (excl 21% BTW)