Cookie beleid

Cookie beleid

Advocatenkantoor Lutgart Gillis BV met maatschappelijke zetel te 9320 Erembodegen-Aalst, Ninovesteenweg 118, en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0508.734.019 vertegenwoordigd door Lutgart Gillis (bestuurder)  – lutgartgillis@advocaatgillis.be

Artikel 1 – Algemeen

Zoals vereist door artikel 129, 1° van de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 wil Lutgart Gillis Advocaten de bezoekers van haar websites informeren over het gebruik van cookies. Lutgart Gillis Advocaten maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, zoals pixels en tags, om de gebruikerservaring van de bezoekers en geregistreerde klanten (hierna: de gebruiker) van de website onder de hierna volgende domeinen zo optimaal mogelijk te houden: https://www.advocaatgillis.be/ .  De specifieke doeleinden voor het gebruik van cookies zijn verder bepaald onder artikel 9.

Artikel 2 –  Identificatie cookie

2.1 Een cookie is een klein bestandje dat op het apparaat van de gebruiker wordt geplaatst. Ze helpen Lutgart Gillis Advocaten om het apparaat van de gebruiker te identificeren en maken het gebruik van de diverse functionaliteiten van de website mogelijk.

2.2. Bij het eerste bezoek van de gebruiker op de website zal op de eerste pagina een balk worden weergegeven om de gebruiker te wijzen op het bestaan van de cookies en de gebruiker de mogelijkheid te bieden om hetzij (1) de website verder te gebruiken zonder de cookies uit te schakelen, hetzij (2) de website verder te gebruiken met uitschakeling van de cookies.

2.3. Als de gebruiker geen cookies wilt ontvangen, kan deze zijn/haar browserinstellingen wijzigen van het apparaat waarop de website wordt bezocht. Indien de gebruiker de website gebruikt zonder de browserinstellingen te wijzigen, wordt de gebruiker verondersteld akkoord te gaan om alle cookies te ontvangen op de website. De gebruiker dient er rekening mee te houden dat de gebruikerservaring en/of de functionaliteiten van website niet optimaal zal zijn /zullen werken zonder cookies.

Hoe zet u cookies uit?

Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat voor de door u gebruikte browser doen.

• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/Block-enable-or-allow-cookies

• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer;=95647

• Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug;=Cookies+in-+en+uitschakelen

• Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Hou er wanneer u cookies uitschakelt wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken. Hieronder in art. 8 van dit Cookie-beleid vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die Lutgart Gillis Advocaten op haar website gebruikt.

Artikel 3 – Verantwoording van de verwerking

3.1. Lutgart Gilllis Advocaten verricht iedere verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens zoals bepaald in de Privacy Policy van de Website. De gebruiker aanvaardt eveneens dat Lutgart Gillis Advocaten toegang heeft tot de door de cookies verzamelde gegevens en dat Lutgart Gillis Advocaten deze gegevens opslaat. Deze opslag van of de toegang tot informatie vormt een verwerking van persoonsgegevens met het oog op de realisatie van de in deze Cookie Policy en in de Privacy Policy vermelde doelstellingen.

3.2. De gebruiker van de website kan op elk moment en kosteloos zijn of haar toestemming intrekken, door de cookies uit te schakelen in haar eigen browser.

Artikel 4 – Rechten van de gebruiker

Overeenkomstig de Privacy Policy beschikt de gebruiker ten allen tijde over het recht tot toegang en verbetering van de gegevens die op hem of haar betrekking hebben en die werden verzameld door middel van cookies. Hij/zij heeft eveneens het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van deze gegevens en/of de overdracht van deze gegevens aan derden voor promotiedoeleinden van producten en diensten. De gebruiker kan tevens vragen om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens, of gegevens die niet of niet meer up-to-date zijn te verbeteren of te schrappen. De gebruiker heeft tevens het recht Lutgart Gillis Advocaten te vragen om de persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken, en ook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Artikel 5 – Bewaartermijnen

Lutgart Gillis Advocaten zal de persoonsgegevens van de gebruiker die het verwerkt via de cookies bewaren gedurende de volledige duurtijd dat de website of toekomstige versies ervan die dezelfde persoonsgegevens gebruiken, online zijn. De bewaartermijn van de persoonsgegevens die via cookies van derden verwerkt worden, is bepaald door het privacybeleid van de betrokken cookies.

Artikel 6 – Klachten

De gebruiker heeft steeds het recht om alle klachten inzake datalekken of vermeende schending van de privacy inzake het gebruik van cookies door Lutgart Gillis Advocaten in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit via de volgende coördinaten:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Adres:   Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel:       +32 (0)2 274 48 00

Fax:      +32 (0)2 274 48 35

E-mail: commission@privacycommission.be

Website: https://www.privacycommission.be

Artikel 7 – Geen cookies van derden

Er zijn geen derden die adverteren op de website of cookies op het apparaat van de gebruiker plaatsen waarmee deze de website bezoekt.

Artikel 8 –  Soorten gebruikte cookies

8.1. Lutgart Gillis Advocaten gebruikt twee soorten cookies: permanente en sessiecookies. Een permanente cookie wordt ingesteld zodra de gebruiker zich heeft aangemeld met een account. De volgende keer dat de gebruiker de website bezoekt met hetzelfde apparaat, biedt de permanente cookie Lutgart Gillis Advocaten de mogelijkheid om de gebruiker als bestaande gebruiker te herkennen, zodat de gebruiker zich niet opnieuw hoeft aan te melden om de website te gebruiken.

8.2. Een sessiecookie wordt gebruikt om een specifiek bezoek aan de website te identificeren. Sessiecookies vervallen na een korte periode of wanneer de gebruiker de browser sluit waarmee het bezoek is gebeurd.

8.3. Lutgart Gillis Advocaten kan andere technologieën zoals Adobe Flash gebruiken om het functionele equivalent van een cookie op het apparaat van de gebruiker te plaatsen.

8.4. Lutgart Gillis Advocaten kan cookies instellen wanneer de gebruiker de website bezoekt of de cookies kunnen worden ingesteld door andere websites of services die inhoud uitvoeren op de pagina die de gebruiker op de website bekijkt (de cookies van derden).

8.5. Squarespace is het systeem waarmee de website werd gebouwd.

8.6. Hieronder de lijst met cookies gebruikt op de website van Lutgart Gillis Advocaten :

Functionele cookies

Domein Naam Type Bewaarduur Doeleinde

Lutgart Gillis advocaten Crumb First-Party Cookie Tot uw browser afsluit Voorkomt vervalsing van cross-site aanvragen

Niet-functionele analytische en prestatie cookies

Domein Naam Type Bewaarduur Doeleinde

Squarespace Ss_cid Third-Party Cookie 2 jaar Identificeert unieke bezoekers en houdt de bezoekerssessies op een site bij

Squarespace Ss_cvr Third-Party Cookie 2 jaar Identificeert unieke bezoekers en houdt de bezoekerssessies op een site bij

Squarespace Ss_cvisit Third-Party Cookie 30 minuten Identificeert unieke bezoekers en houdt de bezoekerssessies op een site bij

Squarespace Ss_cvt Third-party Cookie 30 minuten Identificeert unieke bezoekers en houdt de bezoekerssessies op een site bij

Squarespace Ss_cpvisit Third-party Cookie 2 jaar Identificeert unieke bezoekers en houdt de bezoekerssessies op een site bij

Artikel 9 –  Doeleinden van de cookies

9.1. De cookies die Lutgart Gillis Advocaten gebruikt, verschaffen informatie omtrent het tijdstip van de dag waarop de gebruiker de website bezoekt en de voorkeuren van de gebruiker. Tevens gebruikt Lutgart Gillis Advocaten de cookies om de gebruikerservaring van de cookies te verbeteren. Cookies maken de interacties met de website ook veiliger en sneller. Ze zorgen ervoor dat de gebruikerservaring op de gebruiker is afgestemd en overeenkomt met de persoonlijke instellingen van de gebruiker.

9.2. Lutgart Gillis Advocaten gebruikt cookies voor verschillende doelen:

• Verificatie

Lutgart Gillis Advocaten gebruikt cookies om te weten wanneer de gebruiker is aangemeld, zodat het de juiste informatie kan weergeven en de gebruiker een persoonlijke gebruikerservaring kan bieden.

• Beveiliging

Lutgart Gillis Advocaten gebruikt cookies voor het ondersteunen of inschakelen van de beveiligingsfunctionaliteiten die Lutgart Gillis Advocaten toepast, en om Lutgart Gillis Advocaten te helpen bij het detecteren van kwaadaardige activiteiten.

• Prestaties, analyse en research

Lutgart Gillis Advocaten maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over hoe de website en eventuele plug-ins wereldwijd presteren. Lutgart Gillis Advocaten gebruikt tevens cookies om producten, functies en diensten te begrijpen, te verbeteren en te onderzoeken, ook wanneer de gebruiker de website opent vanaf andere websites, toepassingen of apparaten, zoals een apparaat dat niet de eigendom is van de gebruiker of een mobiel apparaat (smartphone of tablet).