Dienstenwet

1. Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan Mr. Lutgart Gillis.

Mr. Lutgart Gillis is advocaat in België sinds 1 oktober 1989 en is ingeschreven op het tableau aan de balie van Dendermonde. Het kantoor van Mr. Lutgart Gillis is gevestigd te 9320 Erembodegem-Aalst, Ninovesteenweg 118. Mr. Lutgart Gillis oefent het beroep van advocaat uit als vennoot van de bv onder de vorm van een bvba ADVOCATENKANTOOR LUTGART GILLIS, een groepering in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies (OVB) van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

De zetel van het kantoor is gevestigd te 9320 Erembodegem-Aalst, Ninovesteenweg 118. Het ondernemingsnummer van het kantoor van Mr. Lutgart Gillis is 0508.734.019.

Per e-mail kan u Mr. Lutgart Gillis bereiken via lutgartgillis@advocaatgillis.be

De beroepsaansprakelijkheid van Mr. Lutgart Gillis is verzekerd bij AMLIN EUROPE nv met maatschappelijke zetel te Amstelveen, Nederland handelsregister 33055009, bijkantoor in België RPR 0416.056.358.

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van Mr Lutgart Gillis verzekert verleent dekking in de ganse wereld behoudens de opmerkingen, verduidelijkingen en uitzonderingen opgesomd in de polis burgerlijke aansprakelijkheid advocaten dewelke via haar balie (balie Dendermonde) werd afgesloten.

 

 

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij Mr. Lutgart Gillis terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies, bijstand bij geschillen voor de rechtbank en bemiddeling.

Op vraag van haar cliënt verchaft Mr. Lutgart Gillis uitleg over haar ereloonstaat en berekeningswijze.

Mr. Lutgart Gillis is niet onderworpen aan bepaalde gedragscodes behoudens de reglementeringen van de Orde van Vlaamse Balies en de Dendermondse Deontologische Codex.

Mr. Lutgart Gillis maakt geen deel uit van een multidisciplinaire organisatie of partnership en kan bijgevolg daaromtrent geen nadere informatie verschaffen.

 

 

3. Voor informatie of bij klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u Mr. Lutgart Gillis bereiken:

Via post op het adres: Ninovesteenweg 118, 9320 Erembodegem

Via fax op het nummer: 053/71.00.86

Via e-mail op het adres: lutgartgillis@advocaatgillis.be

Via telefoon op het nummer: 053/78.00.20